George Henry Turner

Dyddiad geni: 1886

Dyddiad marw: 31/10/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Cymunedol Don Communal Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1886

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Llundain/London

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Rifleman

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - London Regiment

  Rhif gwasanaeth - 897117

 • Dyddiad marw - 31/10/1918

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Priod - Annie Turner
 • Tad - George Turner
 • Mam - Elizabeth Turner


Cyfeiriad


 • Llwyn Cottage, Pontsian, Llandysul


Gwybodaeth bellach


George wedi symud i Llandysul. Rhieni yn byw yn 6, Loxford Avenue, East Ham. George moved to Llandysul. His parents lived at George and Elizabeth Turner, of 6, Loxford Avenue, East Ham

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd