Philip (Phil) Dudley Waller

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 13/07/2017

Dyddiad geni: 1889

Man geni: Bath

Dyddiad marw: 14/12/1917

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Gornel Croes Goch/ Red Cross Corner Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1889

  Ble ? - Bath

 • Dyddiad Ymrestrodd - 8/1915

  Ble ? - N/A

  Oedran - 26

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Is-gapten

  Gwasanaeth - Byddin De Affrica/South African Army

  Fel - South African Heavy Artillery

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Dyddiad marw - 14/12/1917

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Brawd - Richard Percy Waller
 • Tad - A.P. Waller
 • Mam - E. E. Waller


Cyfeiriad


 • cyfeiriad rhieni/parents' address: 4, Glebe Terrace, Alloa, Scotland.


Gwybodaeth bellach


colli dau frawd yn y rhyfel hefyd - also lost two brothers in the war. Symudodd Philip i de Affrica yn 1910/ Philip moved to South Africa in 1910. Rhieni arfer byw yn Llanelli/ parents used to live in Llanelli)


Clybiau chwaraeon


 • Clwb Rygbi Llanelli Rugby Team
 • Clwb Rygbi Casnewydd/ Newport Rugby Team
 • Tim Rygbi Cymru/ Welsh Rugby Team
 • Tim Rygbi Prydain/British Rugby Team
 • Chwarae Criced a Golf hefyd. Also played golf and cricket
 • Llanelli Intermediate School Rugby Team


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Engineer/Peirianydd, Newport Dock Company
 • Aelod ar Gyngor Tref Johannesburg Town Council Member

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd