Francis Leslie Spencer

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 17/05/2017

Dyddiad geni: 1896

Dyddiad marw: 2/12/1917

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Prydeinig Bryn Flesquieres Hill British Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1896

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Capten

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Monmouthshire Regiment

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Mentioned in Dispatches

 • Dyddiad marw - 2/12/1917

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - M Spencer
 • Tad - F W Spencer


Cyfeiriad


 • 79, Llanthewy Rd., Newport


Clybiau chwaraeon


 • Clwb Athletaidd Casnewydd/ Newport Athletics Club