Thomas Lloyd Rees Jones

Dyddiad geni: 1893

Man geni: Pencader

Dyddiad marw: 29/9/1919

Lle bu farw: Caradoc, Marine Terrace, Aberystwyth

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Eglwys St Michael's Churchyard, Llanfihangel-ar-Arth

 • Dyddiad geni - 1893

  Ble ? - Pencader

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Is-gapten

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - South Wales Borderers

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Dyddiad marw - 29/9/1919

  Ble ? - Caradoc, Marine Terrace, Aberystwyth


Teulu


 • Tad - Thomas Rees Jones
 • Mam - Mary Jones
 • Priod - Charlotte Mary Pritchard Evans (formerly Jones)


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Prifysgol Lampeter University


Cyfeiriad


 • Pantglas, Pencader (cyfeiriad rhieni/parents' address

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd