Daniel (Dan) Henry Davies

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 19/09/2017

Dyddiad geni: 1893

Dyddiad marw: 6/8/1916

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Ffordd Peronne Road Cemetery, Maricourt, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1893

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Blackpool

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - The King's (Liverpool Regiment)

  Rhif gwasanaeth - 5985

 • Dyddiad marw - 6/8/1916

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Mary Davies
 • Tad - Jonathan Davies


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Prifysgol Lampeter University
 • Pencader Grammar School


Cyfeiriad


 • Gwynfryn, Llanwenog, Llanybydder, Carmarthenshire

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd