Arthur Lynton Harris

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 14/10/2017

Dyddiad geni: 1898

Dyddiad marw: 31/10/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Vichte Military Cemetery, Gwlad Belg/Belgium

 • Dyddiad geni - 1898

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - 10/8/1916

  Ble ? - Abertawe/Swansea

  Oedran - 18

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Gunner

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Artillery

  Rhif gwasanaeth - 131639

 • Dyddiad marw - 31/10/1918

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Mary Harris
 • Tad - David Lake Harris


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Rammadeg Abertawe/Swansea Grammar School
 • Prifysgol Lampeter University (Theology)
 • London University
 • Ysgol Terrace School, Abertawe/Swansea


Cyfeiriad


 • 24, The Promenade, Swansea.

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd