Edwin Griffiths Jones

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 05/12/2017

Dyddiad geni: 1884

Dyddiad marw: 8/5/1916

Lle bu farw: Ysbyty yn Merville. Hospital in Merville

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Cymunedol Merville Communal Cemetery

 • Dyddiad geni - 1884

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Aberystwyth

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Welsh Fusiliers

  Rhif gwasanaeth - 22360

 • Dyddiad marw - 8/5/1916

  Ble ? - Ysbyty yn Merville. Hospital in Merville


Teulu


 • Priod - Lily Jones
 • Tad - John Jones
 • Mam - Susannah Jones


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Prifysgol Aberystwyth University
 • Ysgol Sir Ardwyn County School, Aberystwyth


Cyfeiriad


 • 2, Llican Terrace, Great Orme, Llandudno.

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd