George Henry Davies

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 05/12/2017

Dyddiad geni: 1889

Man geni: Aberystwyth

Dyddiad marw: 21/6/1916

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Cofeb Ypres (Menin Gate) Memorial, Gwlad Belg/Belgium

 • Dyddiad geni - 1889

  Ble ? - Aberystwyth

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Holborn, London

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Rhingyll

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Cheshire Regiment

  Rhif gwasanaeth - 52064

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Urdd Gwasanaeth Neilltuol

 • Dyddiad marw - 21/6/1916

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Margaret Davies
 • Tad - John Davies


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Sir Ardwyn County School, Aberystwyth


Cyfeiriad


 • Pembroke House, Aberystwyth

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd