Ceredig Ellis

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 05/12/2017

Dyddiad geni: 1882

Dyddiad marw: 19/7/1916

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Cymunedol Abbeville Communal Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1882

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Colwyn Bay

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Ail Is-gapten

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Welsh Fusiliers

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Dyddiad marw - 19/7/1916

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Catherine Ellis
 • Tad - David Ellis
 • Priod - Mildred Ellis (nee Cavanagh


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Sir Ardwyn County School, Aberystwyth


Cyfeiriad


 • priod yn byw yn/spouse lived at: 61, Oxton Rd., Wallasey, Cheshire.


Clybiau chwaraeon


 • Clwb Peldroed Aberystwyth Football Club


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • partner in a millinery and drapery business at Aberystwyth prior to the war

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd