Trevor Lewis

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 05/12/2017

Dyddiad geni: 1896

Dyddiad marw: 20/9/1916

Lle bu farw: Ysbyty Hampstead Hospital

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Aberystwyth Cemetery

 • Dyddiad geni - 1896

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Army Medical Corps

  Rhif gwasanaeth - 77027

 • Dyddiad marw - 20/9/1916

  Ble ? - Ysbyty Hampstead Hospital


Teulu


 • Mam - Elizabeth Lewis
 • Tad - James Lewis


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Sir Ardwyn County School, Aberystwyth


Cyfeiriad


 • "Willows," 27, Portland St., Aberystwyth.


Crefydd


 • Methodistiaeth


Clybiau chwaraeon


 • St Paul's Chapel, Aberystwyth


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • clerical staff of the National Library of Wales

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd