Capel Horeb Chapel, Blaenavon

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

High Street, Blaenavon

Sir

Mynwy

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch i Amgueddfa Blaenavon a Capel Horeb, Blaenavon am ddangos y cofem yma i ni. Thank you to Blaenavon Museum and Horeb Chapel, Blaenavon for showing us this memorial.

Arysgrif

ERECTED IN MEMORY OF THOSE FROM/ THIS CHURCH AND SUNDAY SCHOOL THAT/ FELL DURING THE GREAT WAR 1914-1918/ 'GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS THAT HE LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS'/ [... names ...]/ "THERE'S SOME CORNER OF A FOREIGN LAND/ THAT IS FOREVER ENGLAND" // WEDI EI CHODI ER COF RHEINI O'R EGLWYS AC YSGOL SUL YMA/ A GWYMPODD YN YSTOD Y RHYFEL BYD CYNTA 1914-1918/ 'NID OES GAN NEB CARIAD MWY NA HYN, SEF BOD RHYWUN YN RHOI EI EINIOES DROS EI GYFEILLION'/ [...enwau...] "MAE YNA RHYW GONGL O GWLAD DIEITHR/ A FYDD WASTAD YN LOEGR.

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Bert Carey Milwr Cyffredin Welsh Regiment 07/11/1914
Isaac Clothier arall Royal Artillery 04/11/1915
Charles Poiner Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 04/05/1915