Cofeb tu allan Institiwt Corris. Memorial outside Corris Institute

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Sefydliad Corris Institute, Bridge Street, Corris

Sir

Meirionnydd

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Allanol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

Ynghlwm wrth adeilad

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Teg

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch yn fawn iawn i Corris Community Archive am rhannu gymaint o wybodaeth hefo ni am y dynion sy'n cael ei gofio. Thank you very much to Corris Community Archive for sharing so much information with us about the men who are remembered.

Arysgrif

Y Rhyfel/ 1914------1918/ [...Enwau...]/ "CARIAD MWY NA HWN NID OES GAN NEB; SEF/ BOD I UN RHOI EI EINIOIES DROS EI GYFELIION" Ioan XV. 13/ CODWYD TRWY DANYSGRIFIADAU CYHOEDDUS// The War/ 1914-1918/ [...Names...]/ "GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS;/ THAT IS TO GIVE HIS LIFE FOR HIS FRIENDS" John XV. 13

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Arthur Ifor Williams Capten Royal Welsh Fusiliers 09/10/1918
Thomas Thomas arall Royal Welsh Fusiliers 11/07/1916
Iorwerth Roberts Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 10/07/1916
John Pattison Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 10/08/1915
Henry Rees Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 31/10/1916
Robert Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 04/08/1917
Lewis Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 13/11/1916
Hugh Pugh Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 17/01/1918
Richard Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 28/06/1918
William Lewis Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 06/11/1917
John Edwards Ail Is-gapten arall 06/07/1916
Tudor Edwards arall Royal Engineers 15/09/1916
Morrice Greer Capten Royal Welsh Fusiliers 16/06/1917
Rhys Evans Milwr Cyffredin arall 19/07/1918
Idwal Davies Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 24/10/1918
William Edwards Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 07/10/1917
Humphrey Lewis Rhingyll Royal Artillery 15/09/1917
Evan Davies Milwr Cyffredin Royal Artillery 14/01/1918
Samuel Jones arall Royal Artillery 27/05/1918
Ebenezer Roberts Milwr Cyffredin arall 26/08/1918
Hugh Jones Milwr Cyffredin Royal Army Service Corps 08/09/1918
William Davies Milwr Cyffredin arall 10/04/1918