Cofeb Charles Passant's Memorial, Llanfrechfa

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Mynwent Eglwys Llanfrechfa Church Cemetery, Cwmbran

Sir

Mynwy

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Allanol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn mynwent eglwys

Cyflwr

Teg

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Arysgrif

"For God King and Country"/ In Loving Memory/ Private CHARLES PASSANT. N.R./ Who met his death/ guarding St Julians Bridge Newport. Oct 14th 1914, Aged 43/ "Until the day break and/ the shadows fled away."/ also of/ ANNIE A. PASSANT,/ Wife of the above. Died feb 9th 1941, Aged 67/ Re-united // "Dros Brenin a Gwlad"/ Er Cof Serchus/ Preifat CHARLES PASSANT. N.R./ A gwrddodd ei farwolaeth/ yn gwarchod Pont St Julians. Hydref 14ed 1914, yn 43 mlwydd oed/ "tan torriad y wawr/ a mae'r cysgodion yn ffoi."/ hefyd o/ ANNIE A. PASSANT,/ Gwraig yr uchod. Bu farw ar Chwefror y 9fed 1941, yn 67 mlwydd oed/ wedi'i haduno

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Charles Passant Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 14/10/1914