Rhestr Anrhydedd Capel Seion Chapel Roll of Honour, Llangollen

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Hill Street, Llangollen (rwan yn Amgueddga Llangollen/ now at Llangollen Museum)

Sir

Dinbych

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Rhestr Anrhydedd

Cyflwr

Da

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch yn fawr iawn i Peter Jones o Amgueddfa Llangollen am rhannu'r llun yma gyda ni. Thank you very much to Peter Jones from Llangollen Museum for sharing this photograph with us.

Arysgrif

For/ King Country & Humanity/ Roll of Honour/ For the Brave Men Who have Gone Forth at the Call of Duty/ from Seion Welsh Wesleyan Chapel Llangollen/ to the great European War of 1914/ Name - Service - Remarks: Davies, Lieutenant D.Grey - Headquarters Staff R.W.F.; Davies, Pte John Simon - 21st Battalion R.W.Fusiliers; Evans, Henry - Army Service Corps; Evans, Pte John William - Machine Gun Corps ; Garner Pte Llewelyn - Canadian Royal Engineers; Hughes Richard - Northumberland Hussars; Humphreys, John Henry - Welsh Guards; Morris, Gwilym Arthur - Machine Gun Corps; Roberts, Wynne Lloyd - 5th South African Infantry; Roberts Herbert Edward - Signallers Section 22nd Batt. RWF; Stoker, J - Australian Imperial Services 3rd Batt.; Williams, David - Denbighshire Yeomanry - Killed in action ??? Jones, Pte John Humphrey - 1st Batt, Royal Welsh Fusiliers - Died at Blomfontain Oct 19th 1900 [???]/ Not once or twice in our rough Island-story/ The path of duty was the way to glory - Tennyson// I'r/Brenin, Gwlad a Hunaniaeth/ Rhestr Anrhydedd/ I'r Dynion Dewr aeth Ymlaen i Ateb Galwad Dyletswydd/ o Gapel Wesleiaidd Cymreig Seion Llangollen/ i'r Rhyfel Mawr Ewropeaidd 1914/ Enw - Gwasanaeth - Nodiadau [... gweler uchod...]/ Dim unwaith neu ddwy yn hanes ein ynys/roedd llwybr ddyletswydd ar y ffordd i anrhydedd

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
David Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 08/11/1918
Henry Evans arall Royal Army Service Corps 14/08/1917