Cofeb St Paul's Memorial, Newbridge

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Church Road, Newbridge

Sir

Mynwy

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch yn fawr iawn i Ray Westlake am rhannu'r gwybodaeth yma hefo ni. Am fwy o wybodaeth gweler: http://www.newbridgewarmemorial.co.uk/st_pauls.html // Thankyou very much to Ray Westlake for sharing this information with us. For more information see: http://www.newbridgewarmemorial.co.uk/st_pauls.html

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Edwin German Milwr Cyffredin Welsh Regiment 25/05/1915
Jonathan Jackson Rhingyll Monmouthshire Regiment 01/07/1916
Sydney Peacock Milwr Cyffredin Welsh Regiment 08/08/1918
John Pearn/Pern Milwr Cyffredin South Wales Borderers 10/11/1917
Abraham Venner arall Royal Engineers 26/04/1917
Albert Workman Milwr Cyffredin South Wales Borderers 06/09/1916
Edward Workman Milwr Cyffredin South Wales Borderers 26/07/1916
James Prosser Milwr Cyffredin South Wales Borderers 19/06/1915