Ysbyty Cofeb Rhyfel Crickhowell War Memorial Hospital

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

War Memorial Health Centre, Beaufort Street, Crickhowell

Sir

Brycheiniog

 

Gwybodaeth bellach

Dyddiad adeiladwyd/dadorchuddiwyd

12/06/1920

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

Adeilad

Disgrifiad

Cofeb Arall

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Hanes Lleol Llangynidr am y gwybodaeth a'r llun o'r gofeb yma. Diolch hefyd am y copi o'i llyfr diddorol 'The Stories Behind the Stone Cross'. Many thanks to Llangynidr Local History Society for the information and photograph of this memorial. Thank you also for the copy of their interesting book, 'Stories Behind the Stone Cross.'

Arysgrif

POEM/CERDD: LEST WE FORGET/ Sons of this place let this be of you said/ That you who live be worthy of your dead/These gave their lives that you who live may reap/ A richer harvest ere you fall asleep // (RHAG I NI ANGHOFIO/ Meibion y lle yma dywedar hyn amdanoch/ Bod chi sy’n byw fod yn ddeilwng o’ch meirw/ Rhoddodd ei fywydau fel gallech chi fedi/ Cynheaf mwy gwerthfawr tra byddwch yn cysgu PLAQUE/PLAC: This Cottage Hospital was opened on June the 12th 1920/ in memory of those of this district whose/ names are inscribed below; who gave their lives in/ the Great War./ Cafodd yr Ysbyty Bwythyn yma ei agor ar 12fed o Fehefin 1920/ er cof am y rheini o’r ardal yma sydd/ a’i enwau islaw; a rhoddodd ei fywydau/ yn y Rhyfel Mawr. Enwau/Names: CRICKHOWELL: J. R. Woodman, Cpt, D.S.O., 1st Regiment; P. A. Hill, Cpt, Breconshire Battalion, South Wales Borderers G. Ramsey, Lieu. S.W.B.; F. Morgan, Lieu. Machine Gun Coprs; G. Beavis, Pte. Can Con; E. Blacker, Pte. 1st Herefords; V. G. Dvies, Pte. Canada Con; P. Drew, Pte. 1st Brecknocks; D. Evans, Pte. 1st Brecknocks; W. Gough, Sapper, Royal Engineers; D. Johns, Pte. 1st Brecknocks; W. Jones, Pte. New Zealand Con; D. J. Joseph, Pte. R.A.M.C.; A. J. Leonart, Pte. New Zealand; Con; G. Lewis, Pte. R.A.M.C.; W. Morgan, Pte. S.W.B.; B. C. Parsons, Pte. M.G.C.; H. Parsons,Pte. 1st Brecknocks; J. Price, Gunner, R.G.A.; R. Price, Pte Australia Con; P.Prosser, Driver, A.S.C.; S. Powell, Pte. Australia Con; R.Pugh, Pte 3rd Monmouth; D.V. Rumsey, Gunner, Royal Garrison Artillery; J. T. Rumsey, Pte. 1st Brecknocks; E. Morgan, Pte. New Zealand Con/ LLANBEDR: H. R. Hawkins, Sgt. Han Re (?); D. D. R. Lewis, 2nd L.D.L.I/ LLANGYNIDR: W. G. Beavan, Pte.; J. Davies, Pte.; W. Jones-Evans, Cap. R.A.M.C.; A. J. Farr, Pte; A. L. Jenkins, Lance. Corps. 3rd Mons; P. Powell-Jones, Cap. Brecknocks; W. N. Lloyd, Pte. S.W.B.;F. Powell-Jones, Disp R(?); W. J. Powell, Pte.; T. S. Richards, Gnr; H. Williams, Pte; R. W. Williams, Lance Corps. Breck/ LLANGENNY: H. P. G. Cochrane, Lance Corporal, M.R.; R. T. Mann, Pte. 3rd Mons; A. G. Pocock, L? Signaller, Royal Navy; C. Powell, Pte, 3rd Mons; C. J. Saunders, Serg, Breck; G. F. Willband, Pte. Royal Welsh Fusiliers/ LLANGALLOCK: Hon. J. L. Bailey, L. Brecknocks;Hon. G. Bailey, Lt. Grenadier Guards; Hon. M. Bailey, Royal Navy; J. Boddy, Pte. R. A. F.; G. Davies, Pte. S.W.B.; D. J. Harris, Pte. A.I.F.; H. Harris, Pte. S.W.B.; F. W. Herrington, S.W.B.; G. C. B. James, Lieut, S.W.B.; J. James, Pte. S.W.B.; E. Jones, Liet Corp, S.W.B.; W. J. Thomas, Pte. Cheshire Regiment; J. Watkins, Pte. 1st Herefords; J. Williams, MM Lance Corp. R.W.F; S. J. Williams, Pte. R.W.F./ TRETOWER: J. V. Edwards, Corps, R.G.H.; L. G. Francis, Pte. S.W.B.; W. J. Powell, Pte. Welsh Regiment; A. Waroent, Pte. Kings Royal Rifle; E. W. Watkins, Pte. 1st Brecon; C. Williams, Corps. 1st Brecon

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Roger Pugh Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 29/12/1915
Phillip Hill Capten South Wales Borderers 23/04/1917
Walter Jones Milwr Cyffredin arall 08/05/1915
Albert Leonard Milwr Cyffredin arall 14/08/1915
Edwin Morgan arall arall 10/05/1918
Horace Parsons Milwr Cyffredin South Wales Borderers 17/10/1918
Douglas Rumsey arall Royal Artillery 04/11/1917
John Rumsey Milwr Cyffredin South Wales Borderers 24/10/1918
Douglas Lewis Ail Is-gapten arall 22/04/1917
Albert Jenkins Is-gorporal Welsh Regiment 04/05/1917
Thomas Richards arall Royal Artillery 14/03/1918
R T Mann Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 01/06/1917
Arlingham Pocock arall arall 16/07/1918
Charles Powell Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 16/05/1916
Charles Saunders Rhingyll South Wales Borderers 25/10/1918
The Hon John Bailey Capten South Wales Borderers 26/10/1918
The Hon Gerald Bailey Ail Is-gapten arall 10/08/1915
The Hon Bernard Bailey arall arall 31/05/1916
Godfrey Beavis Milwr Cyffredin arall 29/09/1918
Percy Drew Milwr Cyffredin South Wales Borderers 21/08/1915
John Price arall Royal Artillery 29/11/1917
Reginald Price arall arall 12/02/1919
Henry Hawkins Rhingyll arall 30/01/1917
John Boddy arall arall 24/10/1918
David Harris Milwr Cyffredin arall 10/09/1918
Gwilym James Is-gapten South Wales Borderers 23/11/1917
Joseph Williams Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 22/11/1918
Samuel Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 23/03/1918
John Edwards Corporal arall 12/11/1917
William Powell Milwr Cyffredin Welsh Regiment 31/07/1917
Ebenezer Watkins Milwr Cyffredin South Wales Borderers 24/10/1918
Charles Rumsey Is-gapten South Wales Borderers 25/05/1915
Charles Parsons Milwr Cyffredin Machine Gun Corps 17/05/1918
Frank Herrington Milwr Cyffredin South Wales Borderers 28/01/1917
Valentine Davies Milwr Cyffredin arall 24/04/1915
Sidney Powell arall arall 13/03/1918