Cofeb Capel Gnoll Road Chapel Memorial, Neath

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Victoria Gardens, Gnoll Road, Neath

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Dyddiad adeiladwyd/dadorchuddiwyd

1920

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Names/Enwau: E. J. BALL; DAVID CLEAVER; OWEN DAVIES IVOR EVANS; BRYN JENKINS; FRED NICHOLAS; BEN J. NOOT; A. SKINNER; DAN G. THOMAS

Arysgrif

TO THE GLORY OF GOD/ AND IN/ PROUD AND GRATEFUL MEMORY/ OF THOSE WHO GAVE THEIR LIVES/ FOR THE WELL-BEING OF HUMANITY/ IN THE GREAT WAR - 1914-1918/ [...names...]/ “THESE ALL OBTAINED A GOOD REPORT THROUGH FAITH”/ ERECTED BY GNOLL ROAD / CONGREGATIONAL CHURCH /1920 // ER GOGONIANT DUW/ AC ER COF/ BALCH A DDIOLCHAGAR/ AM RHEINI A RHODDODD EI FYWYDAU/ DROS LLES DDYNOLIAETH/ YN Y RHYFEL MAWR - 1914-1918/ [... enwau ...]/ "MAENT OLL WEDI DERBYN ADRODDIAD DA TRWY FFYDD/ CODWYD GAN EGLWYS CYNULLEIDDFAOL/ 1920

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
David Cleaver Milwr Cyffredin arall 22/09/1917
Benjamin Noot Milwr Cyffredin Welsh Regiment 22/10/1918
Daniel Thomas Ail Is-gapten arall 25/05/1915
Brynmor Jenkins Milwr Cyffredin Welsh Regiment 31/07/1917
Frederick Nicholas Milwr Cyffredin Welsh Regiment 21/12/1915
Albert Skinner arall Royal Artillery 25/03/1917