Rhestr Anrhydedd Penybontfawr Roll of Honour

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Penybontfawr, Croesoswallt/Oswestry

Sir

Trefaldwyn

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Rhestr Anrhydedd

Cyflwr

Da

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch yn fawr iawn i Victoria Graham am rhannu'r rhestr anrhydedd yma hefo ni. With many thanks to Victoria Graham for sharing this memorial with us.

Arysgrif

ER COF AM Y RHAI A RODDODD EU BYWYD/ HEFYD YN ARWYDD O WERTHFAWROGIAD O’R RHAI/ A WASANAETHODD YN Y RHYFEL MAWR 1914-1919 (in memory of those who gave their lives/ also as a mark of appreciation to those/ who served in the Great War 1914-1919)/ (BU FARW/DIED): Evan Roberts; Oswald L. Owen; Thomas E. Jones; David W. Davies; Robert Ellis; Griffiths J. Evans; Thomas J. Evans; William Lloyd/ (GOROESWYD/SURVIVED) R. E. Evans; I. Evans; J. E. Evans; I. I. Jackson; J. Griffiths; C. Jones; J. E. Roberts; D. Roberts; J. T. Evans; E. T. Davies; J. J. Davies; D. Williams; J. Jones; D. T. Jones; F. Watkins; A. Owen; E. E. Owen; D. Evans; R. Hughes; T. Williams; W. E. Jones; A. Jones; J. H. Williams; E. Williams; W. D. Humphreys; E. P. Humphreys; H. M. Humphreys; R. E. Roberts; E. Roberts; E. Owen; F. Woodfine; W. P. Edwards; R. T. Evans; J. J.Roberts; T. Richards; J. H. Griffiths; W. O. Evans

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Oswald Owen arall Royal Artillery 02/04/1916
David Davies Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 25/09/1918
Thomas Evans Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 10/08/1915