Cofeb Capel Heol Awst Chapel Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Stryd Lammas Street, Caerfyrddin

Sir

Caerfyrddin

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Ffenestr Wydr Lliw

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Ychwanegiad yr Ail Ryfel Byd/ Addition for the Second World War: HEFYD/ PEDWAR O’I MEIBION A GWYMPODD YN Y RHYFEL 1939-1945/ BRYNMOR S. JONES; A. MEILIR DAVIES; D.ERIC WILLIAMS; DERRICK I. JONES / AR EU HÔL YN HIR HIRAETHWN (ALSO/ FOUR OF IT'S SONS WHI FELL IN THE WAR 1939-1945/ [...names as above...]/ WE MOURN THEIR LOSS.

Arysgrif

ATGYFODIR DY FRAWD DRACHEFN/ GOSODWYD Y FFENESTR HON GAN YR EGLWYS/ ER COFFADWRIAETH ANNWYL AM SAITH O’I/ MEIBION A GWYMPODD YN Y RHYFEL MAWR/ 1914- 1918/ T. HAROLD PHILLIPS; EDWIN PHILLIPS; WILLIE E. M. DAVIES; ELWYN DAVIES; TOM OWEN; JOSEPH LEWIS THOMAS; FREDDY G. TANSELL// (YOUR BROTHER WILL RISE AGAIN/ THIS WINDOW WAS PLACED BY THE CHURCH/ IN LOVING MEMORY OF IT'S SEVEN/ SONS WHO FELL IN THE GREAT WAR/ 1914-1918/ [... names as above...]

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Thomas Phillips arall arall 14/05/1915
Edwin Phillips Is-gorporal Royal Engineers 04/12/1915
Willie Davies Is-gorporal South Wales Borderers 02/07/1918
Joseph Thomas Milwr Cyffredin Welsh Regiment 01/08/1917