Cofeb Ysgol Sir Ardwyn County School Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Llanbadarn Road, Aberystwyth, SY23 1EY (now held at/ bellach yn Llyfrgell Aberystwyth Library, SY23 2EB)

Sir

Ceredigion

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Papur; Pren; Efydd

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

Rydym yn ddiolchgar iawn i MIND Aberystwyth am rhannu'r lluniau a gwybodaeth yma hefo ni. We are very grateful to MIND Aberystwyth for sharing these photographs and information with us
GM Welsh Memorials to the Great War 13/09/2017

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/Names: Buttery, Robert A.; Davis, D.J. Brutus; Davies, D.D Rees; Davies, George H.; Davies, Henry; Davies, Thomas; Davies, Thomas R.; Edwards, Alfred T.; Ellis, Ceredig; Evans, D. Hubert; Evans D. Edwin; Evans, Edward D.; Evans, E. Hugh; Evans, John; Evans, Thomas E.; Evans, W. Bailey; Green, H. Mortimer; Green, C. Mortimer; Green, Oswald R.J.; Howard, John H.; James, James; James, William; Jans, Thomas W.; Jones, David J.; Jones, David; Jones, Edwin C.; Jones, W. Hedley; Jones, Emlyn M.; Jones, David O.; Jones, Frederick R.; Jones, Iorwerth M.; Jones, J. Arllwyd; Jones, Thomas D.; Lewis, J. Emrys; Lewis, Trefor; Lloyd, Albert; Lloyd, Hugh; MacArtney-Filgate D.; Morgan, J. Ivor; Parry, J. Frederick; Rowlands, James; Thomas, Harold S.; Treharne, Spencer M.; Veary, George J.; Williams, J. Parry; Young, Albert E.; Herbert, D.L. (affixed subsequently)

Arysgrif

ER COFFADWRIAETH AM CYN-EFRYDWYR YR YSGOL A ROES EU BYWYD YN ABERTH AR ALLOR GWASANAETH EU GWLAD YN Y RHYFEL MAWR 1914-1918/ [..enwau…]/“Y GWYR HYN FU DDA IAWN WRTHYM NI; MUR OEDDYNT HWY I NI NOS A DYDD” // (In memory of the former pupils of this school who gave their lives in sacrifice on the alter of serving their country in the great war 1914-1918/ [...names]/ "These men were very good to us/ they were our walls, night and day"

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
James Howard Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 12/07/1916
Albert Young Milwr Cyffredin arall 10/07/1916
John Parry Is-gorporal Welsh Regiment 10/05/1918
Hugh Green Capten Welsh Regiment 10/08/1915
Cyril Green Capten arall 06/11/1917
Oswald Green Is-gapten Welsh Regiment 05/07/1916
Emlyn Jones arall Royal Artillery 22/12/1917
Edwin Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 08/05/1916
John Jones Ail Is-gapten Welsh Regiment 20/09/1917
John Lewis Ail Is-gapten arall 01/07/1916
Robert Buttery Ail Is-gapten arall 15/06/1918
David Davies arall arall 03/11/1916
David Davies Rhingyll arall 01/05/1916
George Davies Rhingyll arall 21/06/1916
Henry Davies Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 31/07/1917
Thomas Davies Milwr Cyffredin Royal Army Service Corps 10/11/1918
Alfred Edwards Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 03/09/1916
Ceredig Ellis Ail Is-gapten Royal Welsh Fusiliers 19/07/1916
David Evans Milwr Cyffredin Welsh Regiment 16/01/1918
Daniel Evans Awyr-fecanydd arall 08/02/1918
Edward Evans arall arall 14/07/1916
Edward Evans Milwr Cyffredin arall 26/03/1918
John Evans Milwr Cyffredin South Wales Borderers 07/02/1916
William Evans Milwr Cyffredin Welsh Regiment 04/08/1917
Thomas James arall arall 29/09/1917
David Jones Morwr Abl arall 13/03/1917
David Jones arall arall 13/04/1917
David Jones arall Royal Artillery 13/10/1917
Iorwerth Jones Môr-filwr arall 20/03/1918
Thomas Jones arall arall 08/08/1916
Trevor Lewis Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 20/09/1916
David Lloyd arall arall 24/07/1917
Hugh Lloyd Is-gapten arall 19/07/1917
Desmond Macartney-Filgate Ail Is-gapten arall 31/05/1918
John Morgan arall Royal Artillery 19/09/1918
Harold Thomas Milwr Cyffredin arall 15/05/1917
Spencer Treharne Corporal arall 09/10/1917
George Vearey Milwr Cyffredin South Wales Borderers 10/11/1917
John Williams arall arall 13/04/1917
Thomas Davies arall Royal Artillery 21/04/1918
Thomas Evans Milwr Cyffredin arall 18/10/1916
Hedley Jones arall arall 24/12/1915
James Rowlands Milwr Cyffredin arall 04/10/1917