EnwUrlDisgrifiad 
Cymru1914.orghttp://cymru1914.orgCasgliad mawr o ffynonellau wedi'u digido yn ymwneud â Chymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf yw Cymru1914. Mae'r casgliad yn cynnwys ffynonellau megis papurau newydd lleol o'r cyfnod, recordiau sain, cyfnodolion, ffotograffau, archifau a llawysgrifau wedi'u casglu o lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd dros Gymru. Mynediad am ddim. Dangos tudalen
Casgliad y Werin Cymruhttp://www.peoplescollection.wales/ OR/NEU http://www.casgliadywerin.cymru/Gwefan yn llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru - y cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae'r gwefan yn cynnwys nifer o eitemau diddorol yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf.Dangos tudalen
Cynllun Addysg Y Rhyfel Byd Cyntafhttp://addysg.llgc.org.uk/ww1 OR/NEU http://addysg.llgc.org.uk/rhb1Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Caiff deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad eu defnyddio i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb, y llwyfan dysgu ar gyfer Cymru gyfan (http://hwb.wales.gov.uk). Mae fformatau’r adnoddau hyn yn amrywio ac yn cynnwys Word, PDF, PowerPoint, iBooks a thechnoleg gwe rhyngweithiol.Dangos tudalen
Cofebion Rhyfel Sir Y Fflinthttp://www.flintshirewarmemorials.com/Cofeb rithiol ar gyfer y 21ain ganrif ar gyfer y rheiny bu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-1918) ac sy'n cael eu cofio ar gofebion rhyfel Sir Y Fflint. Dangos tudalen
Prosiect Cofeb Ryfel Gorllewin Cymruhttp://www.wwwmp.co.uk/Prosiect i gofio dynion a menywod hen sir Dyfed (Ceredigion, Caerfyrddin a Penfro) wedi'u henwi ar gofebion rhyfel y tair sir. Mae'r cofebion yma yn cynnwys nifer o ryfeloedd, megis y Rhyfel Byd Cyntaf. Dangos tudalen
Prosiect Cofebion Ryfel Powys 2014: Arwydd o Barchhttp://www.powys.gov.uk/en/planning-building-control/war-memorials-in-powys/Prosiect i goffau canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac sy'n bwriadu cynnal cofebion ryfel Powys. Mae'r prosiect wedi creu pecynnau sy'n cynnwys gwybodaeth ac adnoddau am y Rhyfel Byd Cyntaf ynghyd â chanllawiau ar sut i ymchwilio a gofalu am gofebion ryfel. Dangos tudalen
Papurau Newydd Cymru Arleinhttp://newspapers.library.wales/ OR/NEU http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/Darparu mynediad am ddim i 15 miliwn erthygl o bapurau newydd wedi'i lleoli yn ac yn ymwneud â Chymru rhwng 1804 ac 1919. Yn cynnwys cyhoeddiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg.Dangos tudalen
Archifau Cymru http://www.archiveswales.org.uk/Catalog arlein o dros 7,000 casgliad yn naliadau 21 archif dros Gymru. Dangos tudalen
Cofleinhttp://www.coflein.gov.uk/Cronfa ddata arlein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Dangos tudalen
Amgueddfa Cymruhttp://www.museumwales.ac.uk/first-world-war/Catalog ar-lein o gasgliadau Rhyfel Byd Cyntaf Amgueddfa Cymru. Dangos tudalen
Yn dangos 1-10 o 13 eitemau.