Amiens

8fed – 12fed Awst 1918

Mae Ymosodiad Amiens yn gwthio’r Almaenwyr nôl 10 milltir ac mae rhai o’r Almaenwyr yn gwrthod ymladd.

Gyda diwedd Ymosodiad y Gwanwyn, tro’r Cynghreiriaid oedd hi i lansio ymdrech fawr ym mis Awst 1918.

Gan ddefnyddio popeth roeddent wedi dysgu yn ystod y rhyfel, gan gynnwys magnelau, tanciau, awyrennau a gŵyr traed mewn ymosodiad cyfunol, ymosododd y Cynghreiriaid ar draws ffrynt 15 milltir ar bwys Amiens yn Ffrainc. Eu nod oedd sicrhau llinell rheilffordd bwysig oedd yn rhedeg o Amiens i Baris.

Profodd yr ymosodiad yn llwyddiant ysgubol ac fe giliodd yr Almaenwyr 10 milltir.

Roedd agweddau mwy pryderus i’r Almaenwyr. Dihangodd rhai o’u milwyr o faes y gad a gwrthod ymladd o gwbl. Ildiodd tua 15,000 yn gyflym. Pan glywodd y Cadfridog Ludendorff am hyn galwodd ef 8fed o Awst fel “Diwrnod Du Byddin yr Almaen”.

Ar 10 Awst gorfodwyd ymosodiad arall i’r Almaenwyr gilio nôl o dref Montdidier, a chipiwyd ganddynt yn ystod Ymosodiad y Gwanwyn. Gadawodd hwn y llinell rheilffordd bwysig yn nwylo’r Cynghreiriaid.

Daeth yr ymosodiad i ben ar y 12fed. Lladdwyd neu clwyfwyd 40,000 o Almaenwyr a daliwyd 33,000 ohonynt fel carcharorion gyda’r gweddill yn cilio nôl i Linell Hindenburg.

Carcharorion Almaenaidd wedi ei dal yn ystod diwrnod cyntaf Ymosodiad Amiens.

Mae’n nhw’n dweud fod byddin yn martsio ar ei stumog – a mae hwn yn sicr yn wir. Mae bwyd yn hynod o bwysig i gadw milwyr yn hapus ac yn gryf. Yn y ffilm hon gellid gweld milwyr yn pilio tatws a malu coffi. Ar y diwedd mae milwyr yn gweini bwyd i’r bobl lleol sydd efallai wedi dod yn ffoaduriaid o ganlyniad i’r brwydro.