Mesopotamia

Yn 1917 profodd y gwrthryfel Arabaidd lwyddiant mawr. Cipiodd milwyr Arabaidd a Phrydeinig porthladd Wejh a rhedeg cyrchoedd dinistriol effeithiol ar reilffordd Hejaz, y rheilffordd roedd y Twrciaid yn ei ddefnyddio i gyflenwi eu hymgyrch yn erbyn y Cynghreiriaid ym Mhalesteina.

Ym mis Gorffennaf cipion nhw borthladd Aqaba a dyrchafwyd Lawrence Arabia o Gapten i Uwch-gapten.

Er gwaethaf llwyddiant y gwrthryfel Arabaidd, dechreuodd Lawrence i deimlo’n euog. Datblygodd gyfeillgarwch da gyda’r bobl Arabaidd ond roedd yn gwybod nad oedd Prydain yn bwriadu rhoi’r annibyniaeth iddynt a addawyd ar ddechrau’r rhyfel.

Adnoddau Allanol

Llythyr adref gan filwr o Abermaw yn disgrifio amodau byw yn anialwch Arabia:

Cyrch difrodi rheilffordd yn ardal Hejaz yn Arabia. Roedd difrodi’r rheilffyrdd yn ei gwneud hi’n anodd i’r Twrciaid gludo nwyddau.