Coronel

Mae’r Llynges Brenhinol yn cael ei drechu’n wael gan longau brwydr yr Almaenwyr ym Mrwydr Coronel ym mis Tachwedd 1914.

Anfonwyd llu o’r Lynges Brenhinol o dan Is-Lyngesydd Sir Christopher Craddock i ffeindio sgwadron o dan Llyngesydd Maximillian von Spree oddi ar arfordir Chile. Roedd llongau Craddock yn gymharol hen gyda gynau llai na rhai yr Almaenwyr, a olygid nad oeddent yn gallu tanio mor bell, felly roedd rhaid iddynt fod yn agosach i fod o fewn pellter. Suddwyd dwy o longau’r Prydeinwyr a bu rhaid i’r ddwy arall ddianc yn y tywyllwch.

Roedd Brwydr Coronel yn golled gwael i Lynges Brenhinol Prydain, a oedd i fod y gorau yn y byd.