Ffrynt y Dwyrain

Ble ?

Roedd Ffrynt y Dwyrain yn anferth. Roedd hi’n ymestyn ar hyd ffin Ewropeaidd cyfan Rwsia ac yn cynnwys rhan fwyaf o ddwyrain Ewrop.

Pam ?

Roedd Rwsia yn gynghreiriad i Serbia. Pan gyhoeddodd Awstria-Hwngari rhyfel ar Serbia, gyda chefnogaeth yr Almaen, ymunodd Rwsia yn y rhyfel i helpu.

Pryd ?

Dechreuodd y brwydro ar Ffrynt y Dwyrain yn syth yn 1914 a parodd tan i Rwsia arwyddo Cytuniad Brest-Litovsk ym mis Mawrth 1918. Gadawodd Rwsia’r rhyfel yn gynnar oherwydd y Chwyldro.

Pwy ?

Ymladdodd yr Almaen, Awstro-Hwngari a Bwlgaria yn erbyn Romania ac Ymerodraeth Rwsia ar Ffrynt y Dwyrain.

Felly ?

Pan ddaeth y brwydro ar Ffrynt y Dwyrain i ben, rhyddhawyd nifer o filwyr yr Almaen i symud draw i Ffrynt y Gorllewin i gymryd rhan yn Ymosodiad y Gwanwyn. Ond golygai cyrhaeddiad miloedd a miloedd o Americanwyr fod dim digon o filwyr gan yr Almaenwyr. Arwyddodd Rwsia gytuniad llym iawn gyda’r Almaen o’r enw Brest-Litovsk. Gofynna’r cytuniad i ildio llawer o dir. Fodd bynnag, golygai Cytuniad Versailles fod y Rwsiaid yn cymryd y tir a gollwyd drwy Brest-Litovsk i gyd nôl.