Y Falklands

8th December 1914

Llongau rhyfel Prydain yn synnu llynges yr Almaen yn Ynysoedd y Falklands a’i trechu ym Mrwydr Ynysoedd y Falklands.

Mae Ynysoedd y Falklands yn Ynysoedd Brydeinig yn y Môr Iwerydd oddi ar arfordir De America. Defnyddiodd y Llynges Frenhinol borthladd yno i gyflenwi ei llongau. Danfonwyd llongau’r Almaenwyr i ddinistrio’r porthladd ond roedd y Prydeinwyr yn aros amdanynt.

Yn wahanol i Frwydr Coronel, y tro hwn roedd llongau’r Prydeinwyr yn well na rhai yr Almaenwyr, a suddwyd chwech allan o’r wyth long Almaenaidd mewn buddugoliaeth mawr ei hangen.

Darlun o Frwdyr Ynysoedd y Falklands allan o bensil gan forwr oedd yno. Ar y chwith yw’r llong Almaenaidd, Schanhorst, sydd wedi ei moelyd ac sy’n suddo. Y llong yn y canol yw’r Gneisenau ac i’r chwith yw’r llongau Prydeinig, HMS Invincible a HMS Inflexible.