1916

Cafodd digwyddiadau ar meysydd y gad yn 1916 effaith fawr ar Brydain nôl adref.

Erbyn 1916 roedd angen mwy o ddynion ar y fyddin. Doedd gobeithio y byddai dynion yn gwirfoddoli ddim yn ddigon bellach. Felly ym mis Mawrth 1916 cyflwynodd Prydain consgripsiwn. Ond fe wylltiwyd rhai pobl gan y penderfyniad hwn a fe wrthododd “gwrthwynebwyr cydwybodol” i ymrestru.

O ganlyniad i’r diffyg cynnydd ar Ffrynt y Gorllewin hefyd, fe ymddiswyddodd y Prif Weinidog, Herbert Asquith. Cymerwyd ei le gan David Lloyd George.