Y Marne

5 – 12 Medi 1914

Trechwyd yr Almaenwyr gan y Prydeinwyr a’r Ffrancod ym Mrwydr Cynta’r Marne. Digwyddodd peth o’r brwydro o fewn 30 milltir i Baris. Collodd yr Almaenwyr gan eu bod wedi symud ymlaen mor bell ac roedd hi’n anodd iddynt gyflenwi eu milwyr. O ganlyniad, ciliodd yr Almaenwyr 50 milltir.

Roedd ciliad yr Almaen yn golygu fod y Cynllun Schlieffen wedi methu. Ni lwyddodd yr Almaen i gyrraedd Paris a bwrw Ffrainc mas o’r rhyfel.

Oeddech chi’n gwybod…

Roedd pethau’n edrych yn ddu i fyddin Ffrainc yn ystod y frwydr ac roedd angen mwy o ddynion arnynt. Danfonwyd atgyfnerthion o Baris mewn 600 o geir tacsi! Gweithiodd y cynllun a llwyddodd y Ffrancod i atal ymosodiad yr Almaenwyr ac i amddiffyn eu prif ddinas - a gweddill eu tacsis...

Almaenwyr yn manteisio ar y cyfle i orffwys yn ystod Brwydr y Marne.

Ffrancod yn hebrwng carcharorion Almaenaidd i ffwrdd o’r ffrynt. Cafodd tua 29,000 o Almaenwyr eu dal yn ystod y brwydro ar hyd y Marne.

See the progress of the Western Front on our animated battle map

Yn y ffilm hon cewch olygfa da o un o ddrylliau mwyaf dychrynllyd y rhyfel – y dryll peiriant. Gall y drylliau yma danio hyd at 500 o fwledi mewn munud gan eu gwneud yn hynod o ddinistriol.