Mesopotamia

Yn 1917 ailgychwynnodd y Cadfridog Maude yr ymosodiad i fyny’r Afon Tigris. Ym mis Chwefror ymosododd yn llwyddiannus ar Kut el Amara ac erbyn mis Mawrth roedd yn symud tuag at Baghdad. Lansiodd ymosodiad gwrthdyniadol a anfonodd y Twrciaid i ffwrdd yn y cyfeiriad anghywir ac o ganlyniad bu rhaid iddynt roi’r gorau i’r amddiffynfeydd tu allan i’r ddinas. Cyrhaeddodd Maude y ddinas a chymryd 9,000 o garcharorion Twrcaidd. Addawodd na fyddai Prydain yn rhoi cyfyngiadau ar bobl Arabaidd Baghdad neu chwaith ceisio rheoli’r ffordd o fyw yno.

“Nid yw ein byddinoedd yn dod i’ch dinasoedd a’ch tiroedd fel concwerwyr neu gelyn, ond fel rhyddhawyr.”

Ni oroesodd y Cadfridog Frederik Maude y rhyfel, gan farw ym mis Rhagfyr 1917 o achos colera ar ôl iddo yfed llaeth heintus. Claddwyd ef ychydig tu fas i Baghdad.

Angladd y Cadfridog Maude, a gipiodd Baghdad.