1917

Gwelwyd sawl llwyddiant yn 1917 yn y Dwyrain Canol. Llwyddodd ymosodiad newydd i fyny’r Afon Tigris gyda chipiad dinas Bagdad. Yn y cyfamser, dioddefodd y Cynghreiriaid golledion trwm yn Gaza yn ystod eu ymosodiad mewn i Balesteina, ond fe godwyd ysbryd y Cynghreiriaid yn dilyn cipiad Jerwsalem.