Streic y Glowyr

15fed Gorffennaf 1915

Glowyr Cymreig yn streicio dros dâl.

Aeth glowyr De Cymru ar streic dros dâl yn 1915. Roeddent eisiau mwy o arian yn hytrach na’r ‘bonws rhyfel’ a gynigwyd iddynt. Danfonwyd David Lloyd George i Gaerdydd ar 19 Gorffennaf i drafod telerau a derbyniodd y glowyr consesiynau sylweddol gan y llywodraeth.

Yn dilyn y streic, anogodd Lloyd George i bob ochr symud ymlaen o’r aflonyddwch diweddar. “Nawr fod yr anghytuno wedi dod i ben, gadewch iddynt gladdu’r gorffennol ym mhwll dyfnaf De Cymru ac i ymdrechu’n galed am yr amser a gollwyd er mwyn lles Ffrainc ac er mwyn lles y Llynges.”