Nwy Gwenwynig

Mae Byddin yr Almaen yn defnyddio nwy gwenwynig am y tro cyntaf yn Ail Frwydr y Somme.

Ym mis Ebrill dechreuodd Ail Frwydr y Somme. N ystod y frwydr defnyddiodd Byddin yr Almaen arf newydd – nwy gwenwynig. Nid oedd milwyr y Cynghreiriaid yn barod a bu rhaid iddynt amddiffyn eu hunain rhag y nwy mewn unrhyw ffordd posib. Un opsiwn oedd i orchuddio’u gwynebau gyda hances wedi ei wlychu gan ddŵr neu wrin. Daeth ryw 10,000 o filwyr mewn i gysylltiad gyda’r nwy a bu farw hanner ohonynt o fewn deg munud. Er gwaethaf hwn, ni lwyddodd yr Almaenwyr i gipio Ypres a daeth y frwydr i ben ym mis Mai.

Ymladdodd dros 500 o ddynion o Gatrawd Sir Fynwy yn ystod Ail Frwydr Ypres. Dim ond 129 a oroesodd. Ymladdodd Capten Harold Thorne Edwards, o Mynyddislwyn, Sir Fynwy, yn Ail Frwydr Ypres. Wrth i filwyr Almaenaidd amgylchynu ei Gatrawd Sir Fynwy, gorchmynnodd ef iddynt ddal eu tir wrth iddyn nhw wynebu’r ymosodiad a gwaeddu ‘Ildiwch, ildiwch a damniwch chi’.

Ymosodiad nwy o’r awyr.