Bae Suvla

Mae Prydain yn anfon mwy o filwyr i Gallipoli i geisio torri’r caethgyfle yna. Yn eu mysg mae milwyr o Gymru.

Danfonodd Prydain mwy o filwyr i Gallipoli ym mis Awst 1915 i geisio wella’r sefyllfa. Glanion nhw mewn lle o’r enw Bae Suvla a gobeithient lansio ymosodiad llwyddiannus yn erbyn y Twrciaid.

Ymysg y milwyr a laniodd ym Mae Suvla ym mis Awst oedd y 53edd Adran Gymreig. Fodd bynnag, nid oedd y Cynghreiriaid yn llwyddo i dorri trwy llinellau’r Twrciaid a pharhaodd yr ymgyrch gyda’r naill ochr yn methu gwneud fawr o gynnydd.

Milwyr Awstraliaidd mewn ffos yn Gallipoli. Mae gan y milwyr fidogau (cyllyll) wedi cysylltu a’u reifflau sy’n awgrymu eu bod yn paratoi ar gyfer ymosodiad.