1914

Dechreuodd y brwydro ar Ffrynt y Gorllewin yn 1914 pan ymosododd yr Almaen ar Wlad Belg a Ffrainc.

Tynnwyd Prydain mewn i’r rhyfel oherwydd ei bod wedi addo i amddiffyn Gwlad Belg, a chyn hir roedd miloedd o ddynion Prydain ar eu ffordd draw i atal ymosodiad yr Almaenwyr.

Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd y Cynghreiriaid wedi llwyddo rhwystro’r Almaenwyr a dechreuodd y ddwy ochr balu ffosydd.