1915

Dominyddwyd 1915 gan rhyfela ffos. Achosodd brwydrau 1915 golledion anferth gyda dim un ochr yn llwyddo gwneud fawr o gynnydd.

Dyma’r flwyddyn pan welwyd arf dinistriol newydd ar y maes y gad – nwy.