Rhyfela Ffos yn cael ei sefydlu

1915

Gyda’r naill ochr yn methu torri trwodd, mae symudiadau ar Ffrynt y Gorllewin yn arafu ac mae llinellau ffosydd yn dod yn barhaol.