Trydedd Brwydr Ypres

31/7/1917

Lansiodd Cadfridog Haig ymosodiad i gipio canolbwynt trafnidiaeth bwysig, Ypres, yng Ngwlad Belg. Mae’r frwydr yn enwog am y glaw trwm a drodd maes y gad yn fath o fwd hunllefus. Roedd y 38ain Adran Gymreig yn rhan o ymosodiad cyntaf y frwydr ar Gefn Pilckem a llwyddodd yr Adran yn ei bwriad. Lladdwyd Preifat Ellis Humphrey Evans o’r 15eg Bataliwn, Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru, ym Mrwydr Cefn Pilckem ar y diwrnod yma. Mae Peifat Evans efallai yn fwy adnabyddus yn ô lei enw barddol, sef Hedd Wyn. Rhoddwyd y Groes Fictoria i dri Chymro ar y diwrnod yma: Corporal James Davies o Gwm Ogwr, 13eg Bataliwn, Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru; Rhingyll Ivor Rees o Felin-foel, Llanelli, Cyffinwyr De Cymru; a Rhingyll Robert Bye o Bontypridd, Bataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig.

Service persons

Enw DATE OF DEATH
Ellis Evans 31/07/1917
Thomas Coombs 11/08/1917
Arthur Jones 31/07/1917
Robert Williams 04/08/1917
Humphrey Lewis 15/09/1917
(Evan) Bleddyn Rees 24/10/1917
David Richards 20/11/1917
David Evans 31/07/1917
David Jones 31/07/1917
John Jones 31/07/1917
William Powell 31/07/1917
Brynmor Jenkins 31/07/1917
David Jones 31/07/1917
George Parry 31/07/1917
Joseph Thomas 01/08/1917
David Thomas 27/07/1917
Frederick Gay 31/07/1917
Stanley Hancock 09/11/1917
Richard Phillips 27/08/1917
T.J. Daley 31/07/1917
Stuart Duncanson 11/08/1917
William Edwards 31/07/1917
Gwilym Jones 31/07/1917
James Howells 01/08/1917
Harold Jones 31/07/1917
John Rogers 31/07/1917
Thomas Cartwright 07/10/1917
Arthur Williams 10/11/1917
Francis Roderick 31/07/1917
Thomas Thomas 23/08/1917
Henry Davies 31/07/1917
William Evans 04/08/1917
George Vearey 10/11/1917