Y Cadfridog Allenby yn cipio Jerwsalem

11/12/1917

Ym Mhalesteina mae’r Cadfridog Allenby yn arwain ymosodiad llwyddiannus yn erbyn dinas Jerwsalem. Mae’n disgrifio’r fuddugoliaeth fel anrheg Nadolig i bobl Prydain. Mae’n codi calonnau pawb.

Service persons

Enw DATE OF DEATH