David Lloyd George a Byddin Gymreig

19/9/1914

Rhoddodd David Lloyd George araith yn Llundain yn galw at Gymru i wneud ei dyletswydd a chefnogi creu Byddin Gymreig. Yn dilyn yr araith, crëwyd Corfflu’r Fyddin Gymreig. Ar y 25ain o Chwefror 1915, daeth ei adnabod fel y 38ain Adran Gymreig.