Creu Byddin Tir y Merched

1/1917

Crëwyd Byddin Tir y Merched ar ddechrau 1917. Bwriad y Fyddin yma oedd annog marched i weithio ar ffermydd oedd angen gweithwyr yn sgil y dynion yn mynd i ymladd. Caiff eu hadnabod yn aml fel ‘Merched y Tir’.