Pleidlais i fenywod

6/2/1918

Cafodd Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobo lei basio yn 1918. Mae hyn yn rhoi’r pleidlais i bod dyn dros 21 mlwydd oed. Am y tro cyntaf, mae menywod dros 30 mlwydd oed hefyd yn derbyn y pleidlais cyn belled eu bod yn berchen ar eiddo neu yn cwrdd â meini prawf arbennig.